Припремна настава

Припремна настава за ученике који су упућени на полагање поправних

испита почиње у петак 19. 08. 2011. год. у 8 часова. Термини одржавања

часова биће одређени у договору са предметним наставницима.