Распоред одељења по сменама

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА 1.9.2015.

 

 

ЦРВЕНА СМЕНА (ПРЕ ПОДНЕ): II1, II2, II3, II4, IV1, IV2, IV3, IV4, V1, V2, VI1, VI2, VII1, VIII1, VIII2

 

ПЛАВА СМЕНА (ПОСЛЕ ПОДНЕ)I1I2, I3, I4, III1, III2, III3, III4, V3, V4, VI3, VI4, VII2, VII3, VIII3

 

                                           директор Школе

мр Младенко Анђелић