БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Министарство просвете обезбедиће бесплатне уџбенике за ученике основних школа за наредну школску годину.

   УЏБЕНИКЕ ДОБИЈАЈУ:

ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи); 

– ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП 1, ИОП 2, ИОП 3);

– ученици са сметњама у развoју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања;

ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– за ученике из социјално/материјално угрожених породицарешење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

– за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет) – потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (за свако дете);

– за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у нашој школи није потребна потврда, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

МОЛИМО РОДИТЕЉЕ ДА ПОПУНЕ ЗАХТЕВ КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ ДО 4. АПРИЛА 2023. ГОДИНЕ

(ОБАВЕЗНО ДОНЕТИ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ).

директор Школе

Ивана Цветковић