ОБАВЕШТЕЊЕ

2020VO   

На основу дописа МПНТР од 17.9.2021. године, од понедељка, 20. септембра, примењиваће се први модел организације образовно-васпитног рада у основној школи. То значи да се за све ученике I-VIII разреда обавезна настава, као и остали облици образовно-васпитног рада организују непосредно у школи, према усвојеном распореду часова, за све ученике истовремено. Час наставе траје 45 минута. Свако одељење има своју учионицу.

Изузетак су одељења III1, Vи VIIкоја су на онлајн настави до 21. септембра и која ће похађати непосредну наставу у школи од 22. септембра. 

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа препоручује употребу заштитних маски за све ученике и све време током боравка у школи. С обзиром на то да су уочени значајнији ризици за заражавање ученика и запослених у њиховим активностима ван школа, препоручује се родитељима, ученицима и запосленима у школи да строго и доследно примењују мере личне заштите од инфекције како у школи, тако и ван школе. Посебно је важно избегавати масовна окупљања у затвореном и на отвореном, нарочито уколико се током окупљања не примењују прописане мере личне заштите.

директор Школе

 Бранислава Јовичић