ОБАВЕШТЕЊЕ

2020VO

На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе, од 13. септембра 2021. године у седмом и осмом разреду примењиваће се други модел организације наставе.

То значи да ће ученици седмог и осмог разреда имати организовану наставу непосредно у школи и путем наставе на даљину. Одељења ће се делити на две групе. Прва половина одељења (група А) наредне седмице имаће непосредну наставу у школи понедељком, средом и петком, док ће друга група (група Б) у тим данима имати наставу путем учења на даљину. Друга половина одељења (група Б) наредне седмице имаће непосредну наставу у школи уторком и четвртком, док ће прва група (група А) тим данима имати наставу путем учења на даљину. Групе ће се смењивати седмично. Учење на даљину одвијаће се преко Гугл учионице, у реалном времену, према усвојеном распореду часова. Оцењивање ће се реализовати када су ученици у школи.

Имајући у виду да могу оболети и вакцинисане и особе које су већ прележале корону, неопходна је употреба заштитних маски за све ученике и запослене током боравка у школи.

директор Школе
Бранислава Јовичић