ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ОД 19. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ

2020VO Од 19. априла 2021. године, настава се организује непосредно у школи.

Организација наставе упрвом циклусу (I-IV разред):

у матичној школи настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б);

у издвојеном одељењу настава се остварује са одељењима у пуном саставу;

у одељењу ученика са сметњама у развоју настава се остварује у преподневној смени.

Организација наставе удругом циклусу (V-VIII разред):

у матичној школи настава се остварује по комбинованом моделу, са смењивањем група током седмице (група А и група Б), с тим што ће 19.4.2021. године ученици А групе имати наставу у школи у понедељак, среду и петак, а ученици Б групе у уторак и четвртак;

у издвојеном одељењу настава се остварује са одељењима у пуном саставу;

у одељењу ученика са сметњама у развоју настава се остварује у поподневној смени.

♦ Часови ће трајати по 30 минута.

♦ Сви запослени, ученици и њихови родитељи дужни су да поштују превентивне мере у циљу спречавања и сузбијања заразне болести Covid-19.

директор Школе

Бранислава Јовичић