МЕЂУНАРОДНО ИСТРАЖИВАЊЕ РАЗВОЈА ЧИТАЛАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ, ПИРЛС 2021.

PIRLS2021

Основна школа „Нада Матић“ је једна од изабраних школа у Републици  Србији која ће учествовати у Међународном истраживању развоја читалачке писмености, ПИРЛС 2021.

 

Ово истраживање организује Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа, ИЕА. Реч је о независној међународној организацији која окупља националне истраживачке институције и различите владине агенције и која сличне међународне студије о ученичким постигнућима спроводи још од 1959. године.

ПИРЛС 2021 је пето међународно истраживање ученичких постигнућа у низу које организује ИЕА. Посвећено је унапређивању наставе и процеса разумевања читања код ученика четвртог разреда. ПИРЛС је први пут реализован 2001. године и од тада нам обезбеђује међународно упоредиве податке о постигнућима деце у читању након четири године школовања.  Читање је вероватно најважнија вештина коју дете може да развије и круцијална је за постизање успеха како у школи, тако и касније у животу. Студија је осмишљена тако да објашњава разлике између различитих система образовања како би се унапредио развој и квалитет наставе.

Више од 50 земаља учествује у ПИРЛС 2021 истраживању. Република Србија први пут учествује у овом важном међународном пројекту. У свим земљама које учествују у реализацији ове студије бира се узорак школа чији ће ученици бити тестирани у овом веома важном испитивању. У нашој земљи, такође,  изабран је узорак школа које ће учествовати у истраживању. У свакој изабраној школи најмање једно одељење четвртог разреда ће бити тестирано.У нашој школи за тестирање је изабрано  IV2, одељење учитељице Миленке Лазић.

Носиоци истраживања у Србији су Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Севда Рамовић, координатор тестирања