ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

NM

♦ Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године.

♦ Организација наставе у првом циклусу (I-IV разред):

- у матичној школи настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б), с тим што ће 18.1.2021. године ученици А групе имати наставу од 7.30 h, а ученици Б групе од 10.15 h;

- у издвојеном одељењу настава се остварује са одељењима у пуном саставу, са почетком у 7.30 h;

- у одељењу ученика са сметњама у развоју настава се остварује у преподневној смени.

♦ Организација наставе у другом циклусу (V-VIII разред):

- у матичној школи настава се остварује по комбинованом моделу, са смењивањем група током седмице (група А и група Б), с тим што ће 18.1.2021. године ученици Б групе имати наставу у школи од 13.45 h, а ученици А групе на даљину (у наредној седмици ученици Б групе имају непосредну наставу у понедељак, среду и петак, а ученици А групе у уторак и четвртак);

- у издвојеном одељењу настава се остварује са одељењима у пуном саставу, са почетком у 7.30 h;

- у одељењу ученика са сметњама у развоју настава се остварује у поподневној смени.

Часови ће трајати по 30 минута.

♦ Сви запослени, ученици и њихови родитељи дужни су да поштују превентивне мере у циљу спречавања и сузбијања заразне болести Covid-19.

♦ СВИМ УЧЕНИЦИМА ЖЕЛИМО ДОБРО ЗДРАВЉЕ И ПУНО ПЕТИЦА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ!

директор Школе

Бранислава Јовичић