РАД ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

2020Obavestenje Родитељи којима је неопходно мишљење Интерресорне комисије за меру/мере додатне подршке које се, у складу са прописима, реализују на основу мишљења Комисије, могу поднети захтев поштом или путем имејла са документцијом неопходном за доношење мишљења по захтеву. 

За више информација можете погледати на сајту Града Ужица: 

http://uzice.rs/obavestenje-o-radu-interresorne-komisije-u-toku-vanrednog-stanja/