ОНЛАЈН ТЕСТИРАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА – ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

upis2020

Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе завршни испит на крају основне школе, како би се ученицима обезбедило стицање сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење законом регулисане процедуре уписа у средње школе. 

Имајући у виду актелну епидемиолошку ситуацију у земљи и мере које је донела Влада Републике Србије, одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по окончању забране кретања.

Да би помогло ученицима VIII разреда да се припреме за завршни испит, МПНТР је донело одлуку да се спроведе онлајн тестирање од куће које ће ученицима VIII разреда омогућити самопроцену знања. Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета.

 

Техничке припреме за спровођење онлајн пробног завршног испита

 

- Ученици приступају интернет адреси mojaucionica.gov.rs, користећи налоге кој им доделиле одељењске старешине. 

 

- Од 14.априла 2020. године, ученици имају могућност да провере приступне параметре, упознајусе са окружењем, погледају упутства и ураде демо тест. Демо тест ће имати питања како би ученици имали прилику да виде какав тип питања их чека на тесту и моћи ће да се упознају са начином решавања.

 

Спровођење онлајн тестирања

 

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00 часова), како би могли да му приступе у време кадa технички, други организациони или породични услови дозвољавају.

Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.

Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.  

За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн), школама ће бити на располагању сва три теста у ПДФ формату, на дан комбинованог теста (24. aприла), како би их одштампале и проследиле родитељима. Ове тестове родитељи неће враћати школи, већ ће наставници кроз редовну комуникацију са овим ученицима добити информације о њиховом постигнућу и на основу тога дати упутства и материјале за учење – припрему за завршни испит.

Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења.