ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

2020VO На који ће се начин остваривати образовно - васпитни рад учењем на даљину погледајте у допису.