ПРОЗИВКА ПРВАКА И ПРЕДШКОЛАЦА

prvaci2019-20

Прозивка првака и пред-школаца у матичној школи је у понедељак, 2. септембра 2019. године, у 11 часова, a у издвојеном одељењу у Гости-ници у 9 часова.

директорка Школе

Бранислава Јовичић