БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

2019bu

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедиће бесплатне уџбенике за ученике основних школа занаредну школску годину.

УЏБЕНИКЕ ДОБИЈАЈУ:

ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи); 

ученици са сметњама у развију и инвалидитетом (који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);

ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– за ученике из социјално/материјално угрожених породицарешење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

– за ученике који су у породици треће дете или свако наредно које је у систему школовања (средња школа, факултет) потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (за свако дете);

за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом није потребна посебна документација јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Потребно је да родитељи до 13. марта 2019. предају секретару школе потребна документа.