Школски календар значајнијих активности у школи

Активност

Датум

Почетак школске године

1.9.2015.

Почетак првог полугодишта

1.9.2015.

Први класификациони период

6.11.2015.

Крај првог полугодишта

29.1.2016.

Подела књижица за прво полугодиште

4.2.2016.

Зимски распуст

29.1.201616.2.2016.

Почетак другог полугодишта

17.2.2016.

Други класификациони период

15.4.2016.

Крај другог полугодишта за VIII разред

1.6.2016.

Крај другог полугодишта за I–VII разред

15.6.2016.

Подела сведочанстава за VIII разред

6.6.2016.

Подела књижица од I до VII разреда

28.6.2016.

Припремна настава за VIII разред

28.6.2016.

Поправни и разредни испити за VIII разред

914.6.2016.

Припремна настава од V до VII разреда

2226.8.2016.

Поправни и разредни испити

2628.8.2016.

Летњи распуст за ученике

16.631.8.2016.

Завршетак школске године

31.8.2016.

Дан школе

20.5.2016.

Такмичења

према календару МПНТ

Дечја недеља

седмица октобра 2015.

Дан просветних радника

8.11.2015.

Школска слава – Свети Сава

27.1.2016.

Јесењи крос

10.2015.

Пролећни распуст

28.44.5.2016.