Загађивање атмосфере – угледни час географије

P6030646   

   У оквиру наставне теме Ваздушни омотач Земље, професорка географије Марина Марјановић одржала је 3. јуна 2015. године  угледни час у одељењу V3.            

      

    Тема часа била је Загађивање атмосфере – глобално загревање, озонске рупе, киселе кише, мере заштите, а циљ часа да ученици увиде значај здраве атмосфере и важност наше спремности, као становника ове планете, да је сачувамо за будућност.

   Коришћење различитих облика и метода рада, као и разноврсних наставних средстава, корелација са другим наставним предметима - биологијом, информатиком,  ликовном културом, као и неизбежно  повезивање ове  теме са свакодневним животом, учинило је овај час веома занимљивим, креативним и успешним. Час о природним појавама које могу загадити ваздух, о људским творевинама и активностима које нарушавају природну равнотежу у атмосфери, о значају њене заштите, започео је занимљивом игром асоцијација која је била у вези са темом, а завршен приказивањем  кратких филмова о загађењу ваздуха и могућим начинима решавања овог глобалног проблема.

   Активни и мотивисани за рад, ученици су показали и велико интересовање за ову актуелну и веома важну животну тему.  

    Угледном часу присуствовали су: школски педагог Севда Рамовић, професорке српског језика Биљана Радељић и Данијела Илић Мићовић, професорка хемије Данка Милићевић Тасић, професорка историје Ана Веснић и професорка музичке културе Мирјана Савић.

P6030648

P6030651

 P6030654P6030655P6030652