Угледни час српског језика

P5260629  Читањем и подсећањем на песму „Манасија“ Васка Попе са којом су се ученици срели у претходном разреду, започео је угледни час српског језика у одељењу VIII1, одржан 13. маја 2015. године. Циљ овог часа био је да ученици, читајући и тумачећи песму „Очију твојих да није“, једну од најлепших љубавних песама испеваних на српском језику, спознају колико је љубав важна и потребна у нашем животу.

   Ученици који су добили истраживачке задатке за рад у пару, путем видео-презентације и паноа представили су живот и књижевни рад Васка Попе, једног од најзначајнијих савремених српских песника. Анализа сложене структуре ове песме, ритма, стилских средстава, уочавање мотива и њихово повезивање било је организовано кроз групни рад ученика, који су презентовали сазнања до којих су дошли,  а улога  наставнице српског језика Данијеле Илић Мићовић била је да уведе ученике у свет модерне поезије, да их  подстиче да размишљају о значењима која извиру из текста, да схватају односе између мотива и симболична значења, откривајући смисао песничких слика  и препознајући истинске вредности ове песме.

P5260630

  Различити облици рада (индивидуални, фронтални, групни) и наставне методе (истраживачка, текстуална, дијалошка, аналитичко-синтетичка), као и коришћење разноврсних наставних средстава (видео-пројектор, панои, флип-чарт,  разнобојни стикери, фломастери у боји, ликовне илустрације песничих мотива), били су у функцији читања и тумачења, подстицања интересовања ученика и њиховог што непосреднијег доживљаја књижевног текста.

   Угледном часу присуствовали су: директор школе Младенко Анђелић, професор српског језика Биљана Радељић, професор географије Марина Марјановић, учитељица Нада Костић и дефектолог Нада Марић.  

P5130551

 P5130560P5130558P5130557P5130552