Угледни час из математике

  Професор математике Данијела Дуковић одржала је у понедељак 3.3.2014. године угледни час у одељењу осмог разреда у ИО Гостиница.

  Наставна јединица: Графичко представљање статистичких података.

  Часу су присуствовали директор школе мр Младенко Анђелић и помоћник директора Марина Лазић.

  Ученици су добили задатак да у паровима изврше једно истраживање. Сами су изабрали теме за истраживачке радове. Теме су одабрали на почетку обраде наставне теме, Графичко представљање статистичких података, и кроз даље учење нових појмова детаљно извршавали дато истраживање.

  Ученици су дата истраживања урадили у виду презентацијa у програму Power Point, а дате графике у програму Microsoft Excel.

  На основу ових радова ученици су показали да су савладали дато градиво, усвојили појмове и да знају и умеју да их примене.

ugledni 1

ugledni 2

ugledni 3

ugledni 4

ugledni 5