Семинар „Права детета у образовању“

Семинар „Права детета у образовању“ одржан је 15. и 16. марта у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, у Ужицу.

Учесници семинара били су учитељи и наставници Прве основне школе краља Петра II и Основне школе „Нада Матић“ и водитељке семинара Јелена Жунић Цицварић из Ужичког центра за права детета, педагог Весна Ешпек Дебељевић из Прве основне шкјоле краља Петра II и Севда Рамовић, педагог основне школе „Нада Матић“.

Учесници семинара упознали су се са концептом права детета, њиховим правима и потребама, као и са правима гарантованим Конвенцијом о правима детета; било је речи о праву на партиципацију и партиципацију деце у школи, о појму и врстама насиља, као и о превентивним и интервентним активностима у случају насиља у школи. Неке од тема биле су и: недискриминација, права и одговорности, сукоб права, планирање акција у корист осстваривања права детета.

Опширније: Семинар „Права детета у образовању“

Пројекат „Права детета у образовању“

У оквиру пројекта Ужичког центра за права детета, под називом „Права детета у образовању“, организована је обука „Тренинг за тренере – права детета у образовању“, у периоду од 31.1.2014. до 2.2.2014., у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу.

На обуци је било речи о правима и потребама детета, о Конвенцији о правима детета, праву на партиципацију деце у школи, о насиљу, превентивним и интервентним активностима у случају насиља у школи, о недискриминацији, правима, али и одговорностима деце у образовању.

Обуку су похађале помоћник директора Марина Лазић, школски педагог Севда Рамовић и професор српског језика Данијела Илић Мићовић.