Загађивање атмосфере – угледни час географије

P6030646   

   У оквиру наставне теме Ваздушни омотач Земље, професорка географије Марина Марјановић одржала је 3. јуна 2015. године  угледни час у одељењу V3.            

      

    Тема часа била је Загађивање атмосфере – глобално загревање, озонске рупе, киселе кише, мере заштите, а циљ часа да ученици увиде значај здраве атмосфере и важност наше спремности, као становника ове планете, да је сачувамо за будућност.

   Коришћење различитих облика и метода рада, као и разноврсних наставних средстава, корелација са другим наставним предметима - биологијом, информатиком,  ликовном културом, као и неизбежно  повезивање ове  теме са свакодневним животом, учинило је овај час веома занимљивим, креативним и успешним. Час о природним појавама које могу загадити ваздух, о људским творевинама и активностима које нарушавају природну равнотежу у атмосфери, о значају њене заштите, започео је занимљивом игром асоцијација која је била у вези са темом, а завршен приказивањем  кратких филмова о загађењу ваздуха и могућим начинима решавања овог глобалног проблема.

   Активни и мотивисани за рад, ученици су показали и велико интересовање за ову актуелну и веома важну животну тему.  

    Угледном часу присуствовали су: школски педагог Севда Рамовић, професорке српског језика Биљана Радељић и Данијела Илић Мићовић, професорка хемије Данка Милићевић Тасић, професорка историје Ана Веснић и професорка музичке културе Мирјана Савић.

P6030648

P6030651

 P6030654P6030655P6030652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угледни час српског језика у одељењу ученика са сметњама у развоју

P5280635   Дефектолог Нада Марић одржала је 28. маја 2015. године угледни час српског језика у одељењу ученика са сметњама у развоју (V, VI  и VIII разред). С обзиром на то да су током читаве школске године неке од активности овог одељења биле реализоване у школској библиотеци, и овај угледни час је одржан у том простору, кој је ученицима добро познат, на који су навикли и који воле.

    У уводном делу часа, чија су тема биле басне, ученици су говорили о томе  шта раде и како проводе време у библиотеци. Подсећање на садржаје текстова омиљених писаца (Јована Јовановића Змаја, Добрице Ерића, Душана Радовића и Доситеја Обрадовића) било је реализовано кроз видео-презентацију. Разговор о Доситеју Обрадовићу био је и увод у главни део часа - анализу ликова и садржаја басни, повезивање поука басни са животним искуством и ситуацијама ученика. На претходном часу, ученици су одиграли представу „Лисица и гавран“, а снимак те представе приказан је на часу и одгледан са гостима, који су ученике наградили заслуженим аплаузом.

    Овом занимљивом и креативном часу, који по свим својим карактеристикама представља пример добре наставне праксе, присуствовали су: помоћник директора Марина Лазић, школски педагог Севда Рамовић, дефектолог Данијела Ватазовић, професорке српског језика Снежана Цветковић и Данијела Илић Мићовић, професорке енглеског Марина Деспотовић и Сава Пановић, професорка италијанског језика Милица Мариновић, професор техничког и информатичког образовања Милета Цветиновић, професорке разредне наставе Снежана Ђурић, Ковиљка Обућина и Наташа Савић и учитељица Нада Костић.

16

IMG 1835

IMG 1841

 

 

 

 

 

 

Угледни час из српског језика

Наставница српског језика и књижевности Снежана Цветковић одржала је 24. и 25. марта 2015. године угледне часове у одељењу VI1.

Наставна јединица:  „Дечаци Павлове улице“ – Ференц Молнар

Тип часа: обрада

Часовима су присуствовали: Марина Лазић, помоћница директора, Севда Рамовић, школски педагог, Мирјана Савић, професор музичке културе и Биљана Радељић, професор српског језика и књижевности.

Ученици су имали индивидуалне задатке, које су потом кроз рад у групи уобличили у заједнички став о одређеном делу романа или ликовима. Развијајући сарадњу, слушање и уважавање туђег и изношење сопственог мишљења, селектујући информације и правећи резиме, ученици су у оквиру групе откривали карактеристике и мотивацију ликова у роману и  доносили закључке о поступцима и понашању. У презентацији рада група, развила се дискусија која је повезала радњу романа са свакодневним искуством, дискриминацијом и угрожавањем дечјих права и освестила саосећање и солидарност са жртвама вршњачког насиља, као и одговорност за сопствено поступање и однос према другоме и правима других. У завршном делу часа њихова размишљања и ставови повезани су са Конвенцијом о правима детета чији су чланови који се односе на дискриминацију, право на игру и изражавање истакнути у видео-презентацији. 

20150325 161517

20150325 162748

20150325 164517

 

 

 

 

Угледни час српског језика

P5260629  Читањем и подсећањем на песму „Манасија“ Васка Попе са којом су се ученици срели у претходном разреду, започео је угледни час српског језика у одељењу VIII1, одржан 13. маја 2015. године. Циљ овог часа био је да ученици, читајући и тумачећи песму „Очију твојих да није“, једну од најлепших љубавних песама испеваних на српском језику, спознају колико је љубав важна и потребна у нашем животу.

   Ученици који су добили истраживачке задатке за рад у пару, путем видео-презентације и паноа представили су живот и књижевни рад Васка Попе, једног од најзначајнијих савремених српских песника. Анализа сложене структуре ове песме, ритма, стилских средстава, уочавање мотива и њихово повезивање било је организовано кроз групни рад ученика, који су презентовали сазнања до којих су дошли,  а улога  наставнице српског језика Данијеле Илић Мићовић била је да уведе ученике у свет модерне поезије, да их  подстиче да размишљају о значењима која извиру из текста, да схватају односе између мотива и симболична значења, откривајући смисао песничких слика  и препознајући истинске вредности ове песме.

P5260630

  Различити облици рада (индивидуални, фронтални, групни) и наставне методе (истраживачка, текстуална, дијалошка, аналитичко-синтетичка), као и коришћење разноврсних наставних средстава (видео-пројектор, панои, флип-чарт,  разнобојни стикери, фломастери у боји, ликовне илустрације песничих мотива), били су у функцији читања и тумачења, подстицања интересовања ученика и њиховог што непосреднијег доживљаја књижевног текста.

   Угледном часу присуствовали су: директор школе Младенко Анђелић, професор српског језика Биљана Радељић, професор географије Марина Марјановић, учитељица Нада Костић и дефектолог Нада Марић.  

P5130551

 P5130560P5130558P5130557P5130552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угледни час из српског језика

IMG 6400    У среду, 25.03.2015. године одржан је угледни час из српског језика, уз велики труд и посвећеност ђака V4 и професора српске књижевности и језика Биљане Радељић.

 Уводни део часа је почео несвакидашњим излагањем ученица о животу и раду Бранислава Нушића кроз видео-презентацију. Након тога је уследило сценско извођење драмског текста „Кирија“, Бранислава Нушића које је изазвало веома велико интересовање ученика. „Кобајаги“ путовање је приказано крај прозора у виду купеа у извођењу шест ученика, док је остатак одељења имао улогу хора „Трупа, труп...“. Драмски текст је толико појачао утисак о игри,  да се  дошло до заједничког става о изузетно важној улози маште и забаве у одрастању деце, без обзира на материјални статус породице.

     Часу су присуствовали директор школе Младенко Анђелић и професор музичке културе Мирјана Савић. 

IMG 6386

IMG 6396

 

 

IMG 6389

 IMG 6398