Орган управљања

ШКОЛСКИ ОДБОР

– Јелена Лукић, представник оснивача

– Оливера Филиповић, представник оснивача

– Снежана Јованчићевић, представник оснивача

– Душица Стевановић, представник запослених

– Оливера Шуљагић, представник запослених

– Биљана Стефановић, представник запослених

– Јелена Словић, представник родитеља

– Данка Савковић, представник родитеља

– Душица Милосављевић, представник родитеља

Председника Школског одбора: Биљана Стефановић

Орган руковођења

Директор школе

Ивана Цветковић, професор разредне наставе