Пројекат „Најбољи најбољима" - I фаза

Основна школа „Нада Матић“ реализовала је прву фазу пројекта „Најбољи најбољима“ у суботу, 27.10.2012. године. Пројекат је настао након расписаног конкурса за пројекте за омладину града Ужица, у области програма подршке талентима.Чињеница да не постоји довољно квалитетних едукативних, културних и забавних садржаја који би омогућили да талентовани ученици испољавају своја интересовања, упркос потреби за тим, подстакла нас је да осмислимо пројекат намењен, пре свега, даровитим али и осталим ученицима наше школе.

 

Основна идеја пројекта јесте да талентовани бивши ученици наше школе, сада успешни студенти на различитим факултетима, презентују свој рад и афинитете њиховим млађим друговима, талентованим садашњим ученицима наше школе, да их упознају са својим будућим занимањем,  организују креативне радионице на којима ће ученици учити кроз игру, на занимљив и њима примерен начин, проширити своја знања из области која их посебно интересује, едуковати се за овакав начин рада а потом, заједно са својим наставницима из поменутих области, осмислити и реализовати нове радионице којима ће бити обухваћени њихови вршњаци који имају слична интересовања. Ово је добар начин да талентовани ученици дођу до изражаја, да се ближе упознамо са областима које их посебно занимају, да изађемо у сусрет њиховим потребама, омогућимо да уче од најбољих, али и да сами буду у прилици да својим вршњацима преносе стечена знања и умења. Све то ће утицати и на развој професионалне оријентације код ученика и олакшати им избор жељене школе и будућег занимања.

У овој фази пројекта учествовали су: Данка Марјановић, студент Природно-математичког факултета у Новом Саду, Александра Рајић, студент Правног факултета у Београду, Весна Цветковић, студент Технолошко-металуршког факултета у Београду, и Никола Поповић, млади глумац.

Пројекат ће бити реализован кроз три фазе:

1. „Сајам знања“ – сусрет талентованих бивших ученика наше школе са наставницима и садашњим ученицима (презентација изабраног занимања и афинитета студената кроз едукативне и креативне радионице);

2. Креативност – наставници и талентовани ученици осмишљавају креативне радионице које ће презентовати вршњацима;

3. Вршњачки тимови – кроз игру и дружење талентовани ученици преносе своја новостечена знања вршњацима будећи код њих нова интересовања.

Пројектом је обухваћено више области: култура, уметност, техника, спорт, хуманистичке и друштвене науке. Његова реализација ће бити забележена на видео записима, фотографијама и презентацијама, тако да ће и будући ученици школе, као и ученици других школа, имати користи од пројекта.

Основни циљ пројекта јесте пружање подршке даровитим ученицима, омогућавање да уче на занимљив и неуобичајен начин, примерено својим способностима, мотивисање да испољавају своја посебна интересовања, да се оптимално развијају, уче од младих који су им генерацијски ближи и преносе знања на своје вршњаке, што ће омогућити већи степен разумевања, бољу социјализацију, успостављање чвршћих веза међу њима и међусобне сарадње.

Упркос томе што ће се пројекат реализовати током 2012. године, то суштински није његов крај. Напротив, намера нам је да овакве и сличне активности постану традиција у нашој школи и да бар једном годишње организујемо „сајам“ науке, технике, уметности, спорта...

Марина Лазић