ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда реализоваће се 24. и 25. марта 2023. године. У оквиру пробног завршног испита ученици ће полагати:

тест из математике (петак, 24. март, у 12 сати);

– тест из српског језика (субота, 25. март, у 9 сати);

–изабрани предмет (субота, 25. март, у 11.30 сати).

 

Израда тестова траје по 120 минута. Ученици полажу пробни завршни испит у учионицама. У свакој клупи, на њеном средишњем делу, седи по 1 ученик. Свака клупа ће бити нумерисана, тако да редни број клупе одговара редном броју ученика са Јединственог списка ученика поређаних по азбучном реду. Распоред ученика по учионицама током полагања пробног завршног испитаистакнут је на огласнеој табли у холу школе и послат на вибер групу одељења.

Одељењске старешине ће,током оба дана полагања пробног завршног испита, 30 минута пре почетка испита, проверити присуство свих ученика одељења, подсетити их на распоред просторија и поделитиим ђачке књижицеи Образац 41. Ученици улазе у учионице у којима полажу пробни завршни испит 15 минута пре почетка сваког испита.

По завршетку израде теста, ученици одлажу Образац 41 у ђачку књижицу и заједно са тестом предају их дежурном наставнику.

директор Школе

Ивана Цветковић