СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

На званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја постављено je Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину са пратећим прилозима и обрасцима.