ЈАКЕ ПОРОДИЦЕ

   Драго нам је да су „Јаке породице“ заживеле у Златиборском округу прво у „Нади Матић“! Са овим превентивним програмом, заснованом на исцрпним научним истраживањима, а примењиваном широм света, упознали смо наше родитеље и децу кроз рад који се реализовао током три недеље.

     Министарство просвете, науке и технолошког развоја је препознало значај и применљивост овог програма, након чега је неколико стручних сарадника из нашег округа прошло обуку и стекло знања која су неопходна да би се програм могао применити. Циљ наших радионица је био да се препознају и ангажују снаге које свака породица има, увиде свакодневни стресови кроз које пролазе сви чланови породице и помогне у развијању примеренијих и флексибилнијих начина суочавања са њима, али и са развојним задацима на које мора да одговори свака породица. 

   Блиски односи између чланова породице спречавају различита нежељена и опасна понашања у периоду адолесценције, када је дете под већим утицајем вршњака. Зато је овај рад и предвиђен за породице чија су деца предадолесентског узраста, од 8 до 12 година. Његов велики значај се огледа и у томе што се ради сa целокупном породицом. Независно једни од других, и родитељи и деца  прорађују важне заједничке теме са којима ће се заједно сусрести на породичној сесији. 
     Други круг радионица започињемо у септембру. Уколико сте за њих заинтересовани, пријавите се учитељици свог детета или стручном сараднику.
 
психолог
Марија Костандиновић