„КРЕТАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДАТНУ ПОДРШКУ КРОЗ ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ-ТРАНЗИЦИЈА"

 2022Кретање ученика који остварују право на додатну подршку кроз образовни систем-транзиција1  У циљу пружања стручне помоћи у области инклузивног образовања, у РЦУ, 11. маја, одржана је радионица „Kретање ученика који остварују право на додатну подршку кроз образовни систем-транзицију". 

 Један од реализатора радионице била је Данијела Ватазевић, дипломирани дефектолог наше школе и саветник-спољни сарадник ШУ Ужице за инклузивно образовање.

Данијела Ватазевић
2022Кретање ученика који остварују право на додатну подршку кроз образовни систем-транзиција2 2022Кретање ученика који остварују право на додатну подршку кроз образовни систем-транзиција3