ПРОЛЕЋЕ У ПЕСМИ

Одељење I4 обележило је Светски дан поезије, а истовремено и почетак пролећа.

Претходно смо за сваког ученика пронашли по једну песму на тему пролећа.  

Након што смо чули мале рецитаторе, стихове свих песама смо поставили на пано. Тако смо добили својеврсну збирку песама, а уједно смо допринели естетском уређењу учионице.

Марија Јездимировић