НАШИ НАСТАВНИЦИ – РЕАЛИЗАТОРИ РТС ЧАСОВА

Због пандемије вируса Covid-19, током протекле две године дошло је до великих промена у организацији и реализацији образовно-васпитног рада. Највећу новину представљала је настава на даљину. У циљу обезбеђивања доступности образовања за сву децу, у претходној школској години снимани су часови и емитовани на ТВ-у.

 

Стварању онлајн базе часова, значајном ресурсу наставе на даљину,велики допринос дали су и наставници наше школе. Успешно су савладали све изазове које осмишљавање, припремање и снимање оваквих часова са собом носи и на прави начин представили своју школу.

            РТС часове које су снимили наши наставници можете погледати овде:

Снежана Ђурић

– Богаћење речника (Српски језик, 3. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2121204/808/os3-srpski-jezik-167-cas-bogacenje-recnika-utvrdjivanje

Суђење, Л. Лазић (Српски језик, 3. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2120388/808/os3-srpski-jezik-168-cas-laza-lazic-sudjenje-obrada

Суђење, Л. Лазић (Српски језик, 3. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2125390/808/os3-srpski-jezik-169-cas-laza-lazic-sudjenje-utvrdjivanje

– Драмско извођење текста Суђење Л. Лазића (Српски језик, 3. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2125387/808/os3-srpski-jezik-170-cas-dramsko-izvodjenje-teksta-sudjenje-laze-lazica-utvrdjivanje

– Мерење времена (Математика, 3. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2121201/808/os3-matematika-168-cas-merenje-vremena-utvrdjivanje

– Мерење површине геометријских фигура (Математика, 3. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2125238/808/os3-matematika-169-cas-merenje-povrsine-geometrijskix-figura-obrada

– Мерење површине геометријских фигура задатим мером (Математика, 3. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2125405/808/os3-matematika-170-cas-merenje-povrsine-geometrijskix-figura-zadatom-merom-utvrdjivanje

Драгана Алексић

– Именовање и описивање предмета (одећа, обућа); изражавање припадања и поседовања (Енглески језик, 2. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2108545/597/os2-engleski-jezik-33-cas-imenovanje-i-opisivanje-predmeta-odeca-obuca-izrazavanje-pripadanja-i-posedovanja

– Уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култури и код нас (Енглески језик, 2. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2121189/597/os2-engleski-jezik-34-cas-uocavanje-slicnosti-i-razlika-u-nacinu-odevanja-u-ciljnoj-kulturi-i-kod-nas-obrada-i-utvrdj

– Исказивање времена (гледање на сат, дани у недељи) (Енглески језик, 5. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2102528/606/os5-engleski-jezik-33-cas-iskazivanje-vremena-gledanje-na-sat-dani-u-nedelji-i-meseci-u-godini-utvrdjivanje

– Исказивање хронолошког и метеоролошког времена (годишња доба и временске прилике) (Енглески језик, 5. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2112053/606/os5-engleski-jezik-34-cas-iskazivanje-xronoloskog-i-meteoroloskog-vremena-godisnja-doba-i-vremenske-prilike

Бранка Аџић

Описивање догађаја породичне прославе; исказивање времена тренутних активности (Енглески језик, 4. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2108569/603/os4-engleski-jezik-33-cas-opisivanje-dogadjaja-porodicne-proslave-iskazivanje-vremena-trenutnix-aktivnosti
Постављање питања о тренутним радњама и одговарање на њих; исказивање времена хронолошког и метеоролошког (Енглески језик, 4. р.)
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2121207/603/os4-engleski-jezik-34-cas-postavljanje-pitanja-o-trenutnim-radnjama-i-odgovaranje-na-njix-utvrdjivanje-iskazivanje

Исказивање просторних односа и упутстава за оријентацију у простору (Енглески језик, 6. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2112062/609/os6-engleski-jezik-34-cas-iskazivanje-prostornix-odnosa-i-uputstava-za-orijentaciju-u-prostoru-obrada-i-utvrdjivanje

Сања Чутовић

– Моја породица – говорна вежба (Српски језик, 2. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2113893/805/os2-srpski-jezik-166-cas-moja-porodica-govorna-vezba-utvrdjivanje

– Маштам – стварам (Ликовна култура, 2. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2112008/805/os2-likovna-kultura-33-cas-mastam-stvaram-utvrdjivanje

– Наше ликовно стваралаштво (Ликовна култура, 2. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2137717/805/os2-likovna-kultura-35-cas-nase-likovno-stvaralastvo-u-drugom-razredu-sistematizacija

Гордана Јовановић

– Драмско извођење текста Оцене Г. Тартаље (Српски језик, 2. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2102525/805/os2-srpski-jezik-162-cas-dramsko-izvodjenje-teksta-ocene-utvrdjivanje

– У непознатој земљи (Ликовна култура, 2. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2125357/597/os2-likovna-kultura-34-cas-u-nepoznatoj-zemlji-utvrdjivanje

Јелена Кузмић

Хришћанство (Историја, 5. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2106377/606/os5-istorija-33-cas-xriscanstvo-utvrdjivanje

Србија и Црна Гора у Великом рату 1914.године (Историја, 7. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2114787/612/os7-istorija-33-cas-srbija-i-crna-gora-u-velikom-ratu-1914-godine-obrada-utvrdjivanje

Данка Милићевић Тасић/Гордана Благојевић

– Комбиновани задаци 1 (припрема за полагање завршног испита) (Хемија, 8. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2104579/615/os8-xemija-64-cas-kombinovani-zadaci-1-utvrdjivanje-priprema-za-polaganje-zavrsnog-ispita
– Комбиновани задаци 2 (припрема за полагање завршног испита) (Хемија, 8. р.)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2111351/615/os8-xemija-65-cas-kombinovani-zadaci-2-utvrdjivanje-priprema-za-polaganje-zavrsnog-ispita

Мирјана Николић Матовић

– Вируси и вирусне болести. Имунитет и вакцине (Биологија, 7. разред)

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2106392/612/os7-biologija-34-cas-virusi-i-virusne-bolesti-obrada-imunitet-i-vakcine-obrada