ЗА ЛЕПШУ ШКОЛУ

2021Залепшушколуроботићи1   Наставнице наше школе Јелица Стевановић и Марина Богићевић похађале су семинар „За лепшу школу“, који је одржан 1. децембра 2021. године, у ОШ „21. октобар“ у Крагујевцу. Већ неколико година Ротари Дистрикт 2483 Србија и Црна Гора и Ротари клубови, у циљу повећања дигиталне писмености ученика, донирају рачунаре и дронове за учење програмских језика.
 2021Залепшу школуроботићи2 Након едукације наставника информатике и рачунарства и технике и технологије, наша школа добила је пет роботића. Они ће наћи примену у образовно-васпитном раду са ученицима и унапредити њихове дигиталне компетенције.