О школи

Основна школа „Нада Матић“ у Ужицу је централна градска школа, у чијем саставу je и осморазредно издвојено одељење у Гостиници.

 

Школу тренутно похађа 754 ученика, од тога 724 у матичној школи и 30 у издвојеном одељењу. У организацији школе су и три предшколске групе, две у матичној школи (37-оро деце) и једна у издвојеном одељењу (4-оро деце). Рад матичне школе, са 15 одељења првог циклуса, 16 одељења другог циклуса, дваодељења ученика са сметњама у развоју, две групе продуженог боравка и две предшколске групе, одвија се у две смене. У издвојеном одељењу у Гостиници образују се и васпитавајуученици у два комбинована одељења разредне наставе, три одељења предметне наставе и једној предшколској групи, при чему се настава одвија само у преподневној смени. У школи су тренутно запослена 63 наставника и три васпитачице.

 

У својој историји дугој готово седам деценија, Школаје...

остварила запажене и вредне резултате у свим наставним областима и на свим нивоима такмичења. Створила је имиџ добре и успешне школе који се труди да очува и данас. Оно чиме се Школа посебно поноси јесу високи потенцијали ученика и наставног кадра, њихова многострука интересовања и креативност, сарадња са родитељима, спремност наставника за усавршавање и отвореност за иновације, као руководство и Школски одбор који препознају потребе Школе. 

У наредном периоду жеља нам је да побољшамо и унапредимо наставу кроз бољу организацију наставног процеса, што подразумева осавремењивање простора за рад и наставних средстава, осавремењивање метода и техника учења; да ојачамо сарадничке односе на релацији ученик-наставник-родитељ; да подстакнемо толеранцију и уградимо добру комуникацију у свакодневни живот школе; да школа буде место сталног афирмисања образовних и моралних вредности.