ТЕМАТСКИ ПАНОИ

У протеклом периоду, у оквиру обележавања Међународног дана детета (20.11) и Међународног дана људских права (10.12), ученици II4 одељења са својом учитељицом израдили су паное у вези са овом темом.

 

1 Pano 1 II41 Pano 2 II4 1 Pano 3 II4

Након упознавања са правима детета, само једним сегментом универзалних људских права, као и обавезама које из њих произилазе, ученици су ликовним путем изразили своје виђење ове теме.

Један од предуслова остваривања права детета у образовању представља и поштовање правила лепог понашања. На тај начин ће се обезбедити да не само појединци, већ и сва остала деца и сви запослени у школи, уживају у својим правима – праву на живот, образовање, рад, игру, заштиту, безбедност...

Марина Лазић