ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА

На обуци одржаној у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ ученици су планирали да реализују неколико активности, између осталог и вршњачку едукацију. Том приликом уследило је формирање вршњачких тимова, подела задужења, одређивање термина, припрема и осмишљавање радионица.

Током месеца маја, уз подршку школског тима за остваривање пројекта, вршњачки тимови су реализовали радионице. У свим одељењима трећег и четвртог разреда одржали су радионице о правима детета, дискриминацији, електронском насиљу, потребама и жељама.

Вршњачка едукација показала је још једном своје вредности: разлике међу ученицима биле су ресурс за подршку у учењу, приметна је висока мотивисаност оних који подучавају, велико интересовање деце која уче, изражено самопоуздање, прихваћеност и толеранција код свих учесника.

Марина Лазић

1 12 1 4

56 2 7 2

9 114 1

3 1

 10 1  13 1