Пројекат „Друга шанса“

17. 03. 2011. године  у Београду одржана је

Почетна конференција пројекта

финасираног од стране Европске уније

" Друга шанса"

- Развој система функционалног основног

образовања одраслих у Србији

("The Second Chance"-Sistetemic

Development of Elementary, Practice

based Adult Education in Serbia)

чији је главни корисник Министарство

просвете. Са задовољством истичемо

да јеОШ " Нада Матић"  изабрана као

једнаод 80 школа у Србији које учествују у

пројекту и реализују програм образовања

одраслих.