ОШ „НАДА МАТИЋ“ У ПРОЈЕКТУ „FIT 2 BELONG“

2021eTwinning У жељи да ученике стави у ситуацију учења и сазнавања на неуобичајен начин, a наставницима понуди иновативне могућности усавршавања и повезивања са колегама, Тим за пројекте je у првом полугодишту организовао предавање којим су наставницима отворене нове перспективе.

Олгица Спасојевић, eTwinning амбасадор, презентовала је могућности овог интернет портала, при чему се посебно осврнула на примере из сопствене праксе који њене часове чине другачијим.

Овај сусрет био је инспирација да истражујемо могућности повезивања наших ученика са вршњацима из целе Европе и да им омогућимо да са њима комуницирају у реалном времену. Истовремено, то је био подстицај да и сами нађемо пут до колега који ван граница наше земље имају слична интересовања, који размишљају о истим темама, али им можда приступају на другачији начин.

На почетку другог полугодишта наша школа се прикључила пројекту „Fit 2 belong“, чије су основне темеусамљеност и припадање. Заједно са ОШПетар Лековићиз Пожеге и колегама изХрватске, Турске, Пољске и Чешке, закорачили смо у овај простор да бисмо испитали како су постојеће друштвене околности изолације утицале на децу и њихово осећање усамљености и одвојености од других, да ли их превазилазе и на који начин. Oвај пут ученици VII и VIII разред пролазе кроз етапе, на унапред утврђен начин и уз менторство наставнице енглеског језика Драгане Алексић. Прва, управо завршена фаза пројекта, подразумевала је међусобно упознавање ученикаи размену информација о себи помоћу IT aлата padlet. У току је друга фаза у којој ће ученици истраживати ове феномене на нивоу својих школа, како код наставника, тако и код ученика.То, између осталог, има за циљ да ангажује њихове истраживачке способности, али и да пружи увид у универзалност људских потреба.

 

Maрија Костандиновић, координатор Тима за пројекте