Семинар „Права детета у образовању“

Семинар „Права детета у образовању“ одржан је 15. и 16. марта у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, у Ужицу.

Учесници семинара били су учитељи и наставници Прве основне школе краља Петра II и Основне школе „Нада Матић“ и водитељке семинара Јелена Жунић Цицварић из Ужичког центра за права детета, педагог Весна Ешпек Дебељевић из Прве основне шкјоле краља Петра II и Севда Рамовић, педагог основне школе „Нада Матић“.

Учесници семинара упознали су се са концептом права детета, њиховим правима и потребама, као и са правима гарантованим Конвенцијом о правима детета; било је речи о праву на партиципацију и партиципацију деце у школи, о појму и врстама насиља, као и о превентивним и интервентним активностима у случају насиља у школи. Неке од тема биле су и: недискриминација, права и одговорности, сукоб права, планирање акција у корист осстваривања права детета.

 

1

 

s1

 

s2

 

 

 

 

 

 

s4

 

s5