Онлајн обука „Основе учења и наставе“

У оквиру пројекта „Развионица“, сви учитељи и наставници наше школе укључени су у онлајн обуку под називом „Основе учења и наставе“.

Пробна недеља почела је 2. фебруара, а обука је званично почела 9. фебруара и трајаће пет недеља.

9. фебруар – 15. фебруар: Настава усмерена на учење; Улога наставника у подстицању саморегулисаног учења ученика; Подстицајна средина за учење.

16. фебруар – 22. фебруар: Наставник као рефлексивни практичар; Образовање засновано на компетенцијама.

23. фебруар – 1. март: Оквир националног курикулума; Образовање за одрживи развој.

2. март – 8. март: Интеркултурално образовање и васпитање; Подршка развоју предузимљивости и предузетности ученика у свакодневном наставном раду.

9. март – 15. март: Оцењивање; Школски програм.