ДАН ЗАМЕНЕ УЛОГА

2022Замена улога 
Недавно су ученици седмог и осмог разреда наше школе имали прилику да замене своје наставнике у реализацији наставе, али и да раде заједно са запосленима у управи школе и помоћним особљем.
 

 

 

 Ученици су се забавили, али и одговорно обавили поверене послове. Од својих ментора добили су најбоље оцене и позитивне коментаре.

Циљ ове акције, чији је иницијатор Ученички парламент, је развијање толеранције и међусобног уважавања, али и да ученици сагледају улоге запослених у школи свеобухватније и са другог аспекта.
Позитивни ефекти акције могу се посматрати и у светлу професионалне оријентације.
 
Марија Јездимировић, координатор УП
2022Замена улога2 2022Замена улога3 2022Замена улога1