УПИС ПРВАКА И ПРЕДШКОЛАЦА

upisprvakaipredskolaca

Основна школа „Нада Матић“ у Ужицу уписује ученике првог разреда и полазнике припремног предшколског програма од 1. априла 2019. године.

У први разред основне школе уписују се сва деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

У предшколску групу уписују се сва деца у години пред полазак у школу.

Потребна документација за упис у први разред:

  • * Извод из матичне књиге рођених за дете;
  • * Лекарско уверење;
  • * Потврда о пребивалишту;
  • * Уверење о завршеном припремном предшколском програму (може се накнадно доставити када родитељима буде уручено у предшколској установи коју је дете похађало).
  •  

Потребна документација за упис у предшколске групе:

  • * Извод из матичне књиге рођених за дете;
  • * Лекарско уверење које издаје изабрaни педијатар.
  • Напомена: Родитељи или други законски заступници детета могу да изаберу да ли ће извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту прибавити од надлежних органа или ће препустити Школи да прибави тражене документе на основу размене података из службених евиденција између органа Управе.

dobrodoslipp