Еколошка секција

Еколошка секција ОШ "Нада Матић" учествује на многим градским и регионалним конкурсима на којима је до сада остварила значајне резултате. Као награду за успешан рад ученици су добили  DVD плејер, рачунар ... Секција је ове године наставила са издавањем еколошког  часописа "Мала оаза". 

 

 
Заједно са чуварима природе обележен је значајан датум из екологије, као што је 5. јун Светски дан заштите животне средине.