ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ

Отворени дан школе је последња среда сваког месеца. Тада родитељи, односно други законски заступници могу да присуствују образовно-васпитном раду.