Дан толеранције

Хармонија  различитости“

У оквиру пројекта Образовање за права детета, као и тематског повезивања садржаја из различитих наставних предмета, у ОШ „Нада Матић“ обележен је Међународни дан толеранције. Толеранција  је постала веома важан и неопходан услов  успешног и здравoг развоја, не само појединца, него и друштва у целини. С обзиром да су у нашем друштву, још увек, у великој мери присутне нетолеранција, дискриминација и предрасуде према свему што је различито, желели смо да укажемо да је  знање  основно оруђе у борби против предрасуда и тежњи ка толерантнијем друштву, као и нашем личном развоју.

На часовима редовне наставе али и ваннаставних активностиистакли смо значај толеранције са аспекта различитих наставних предмета. Интегративни тип радионице обухватио је следеће наставне предмете: енглески језик, италијански језик, ликовну културу, музичку културу, историју, географију, физичко васпитање, техничко образовање. Учесници радионице  били су ученици од петог до осмог разрада предметне наставе, као и ученици којима је потребна додатна образовна подршка.

Мото наше тематске радионице био је Хармонија различитости“.То је и назив   изложбе фотографија којом је радионица почела.

На часовима ликовне културе, ученици су добили  истраживачке задатке да у свом непосредном окружењу, граду, широј околини, пронађу што више различитих мотива, који тек заједно чине једну лепшу целину, и забележе их фото-апаратом. Од насталих фотографија сачињена је изложба. Кроз најразличитије мотиве (фигуралне композиције, природу, лишће, воће, предмете свакодневне употребе, стопала, шаке), на симболичан начин је приказано како разлике чине свет богатијим. Толеранција нас учи да прихватамо другачије од себе и да никога не дискриминишемо по питању верске, националне, етничке, језичке, родне, старосне, социјалне или било које друге припадности.

"We are all different, but we all live together in the same world"- ово је називрадионице колажног типа коју су нам припремили ученици на часу енглескoг језика.

Хор ученика петог разреда извео је песму ‘’Ebony and Ivory ‘’(Paul McCartney and Stevie Wonder).

Неколико ученика нас је упознало на јапанском језику са кључним речима које симболизују толеранцију. Потом је уследила презентација боравка наших ученика у Швајцарској, у месту Троген, којом су нам пренели  своја искуства у интеркултуралној размени са ученицима, припадницима других националности, Македонцима и Албанцима.

Презентовани су и цитати песме о толеранцији ‘’The highest result of education is tolerance’’ (Helen Keller), након чега је отпевана песма ‘’Imagine’’ (John Lennon).

Кроз постер-презентацију коју су  ученици израдили на часовима   техничког и информатичког образовања, представљена је толеранцијау архитектури и грађевинарству,  лепота, форма и функција  мостова. Бруклински мост, Голден гејт, Пон де Норманди, Тауер бриџ, мост на Жепи, мост на  Дрини, само су нека од чуда архитектуре“ чије су се фотографије нашле на презентацији. Изградити мост, значи пружити руку пријатељства и спојити оно што природа сама није могла да споји. Мостови руше препреке,бришу све границе и отклањају несуглацице међу људима. Презентација је употпуњена цитатима Иве Андрића о мостовима.

Такође, ученици су нам  припремили и мале поклоне направљене од лако обрадивих материјала (папира, картона, дрвених штапића), у облику срца, на којима су исписивали лепе поруке о толеранцији. Поделили су их свим учесницима радионице и гостима на крају. У изради поклона учествовали су и ученици којима је потребна додатна образовна подршка, исписавши поруке толеранције на направљеним срцима, шакама, цветовима...

Како различите вероисповести доприносе очувању мира, универзалних људсих права и слобода, различитости, борби против предрасуда, представили су нам  ученици кроз постер-презентацију коју су израдили на часу географије. Презентација је обухватила  религије: ислам, хришћанство,будизам, конфучијанство, хиндуизам, јудаизам. Након представљања религија, ученици су  извели кореографију на једну реп композицију, јер  реп музика представља симбол борбе против расне, верске, социјалне и друштвене дискриминације.

О Нобеловој награди за мир, шта она представља и ко су добитници, говорили су нам ученици историјске секције.Кратак филм снимљен у Народној библиотеци Ужице био је резултат њиховог истраживачког рада о Нобеловој награди за мир.

Интеграцију деце имиграната у Италијикроз филм „Сплав“, представили су нам ученици на часу италијанског језика. Реч је о  анимираној причи која помаже у стварању позитивне слике избеглица код деце, пуне поштовања и поноса, без негативних емоција, страха и предрасуда. После одгледаног филма, презентован је пано  на којем је приказана  прича Сплав“ у сликама. Ученици су прочитатали и неколико интересантних информација везаних за школски живот у мултикултуралној италијанској школи.

У оквиру предмета музичка култура и физичко васпитањеученици су припремили веома занимљиву кореографију на композицију Пут око света“. Обучени у народне ношње,  извели су кореографију или кораке (ако је  била у питању национална игра), којима су представили разне делове света: Грчку, Африку, Блиски исток, Дивљи запад, Латинску Америку, Шпанију и Србију. Кроз музику, игре и костиме, представљена је мултикултуралност и толеранција, упознавање и прихватање различитих култура и националних карактеристика из целог света и домовине.

На овој радионици интегративног типа, научили смо да познавањем других култура, упознајемо друге људе, друге навике, обичаје, културу, веровање. Схватили смо да толеранција представља нашу форму изражавања и начин да будемо људиТо није само морална дужност, то је политички и законит захтев. Научили смо да је  толеранција врлина која мир може учинити могућим, којадоприноси мењању културе рата у културу мираТолеранција је хармонија у различитостима; сваки човек је индивидуа за себе, са различитим мишљењима, интересовањима и способностима, и у складу са тим има право да буде оно што јесте.

И на крају, учећи о различитом, преиспитујемо и своје вредности, приоритете и уверења.

 

Оливера Шуљагић

 20161118 195722 20161118 20065820161118 200050

20161118 195520

20161118 200907 20161118 195317

 20161118 194547 20161118 19423420161118 201022

 20161118 194347 20161118 19513120161118 195851

 20161118 201905 1 20161118 194100 20161122 111510-1-120161118 193637-1

20161118 204708

20161118 204647 20161118 204653

 

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Светски дан планете Земље установљен је 1970. године у Сједињеним Америчким Државама, а обележава се широм света од 1992. године, сваког 22. априла, када је на Конференцији Уједињених нација о животној средини у Рио де Жанеиру установљен дугорочни Програм за промоцију одрживог развоја. Циљ обележавања овог датума је да се кроз различите активности и кампање скрене пажња јавности на бројне еколошке проблеме са којима се суочава савремени свет, услед развоја индустрије, повећане потрошње енергије, глобалног загревања и климатских промена.

Наша школа, већ традиционално, прикључује се овој иницијативи, организовањем тематских радионица у вези са заштитом животне средине. Ангажовање ученика и наставника у овој области има за циљ освешћивање важности очувања животне средине, усвајање рациoналнијих модела коришћења енергије и развијање навика селектовања и рециклирања отпада.

Интегративни приступ овој теми обухватио је осам наставних предмета   (биологију, географију, хемију, српски језик, ликовну културу, енглески језик, природу и друштво и верску наставу) и ученике од 1. до 8. разреда. Кроз различите облике и методе рада (излагање, презентације, огледи, изложбе, рецитали, истраживање, моделирање, драматизације), на српском и енглеском језику, ученици су говорили о последицама загађења животне средине на раст и развој биљака, али и осталих живих бића,  узроцима и интензиту ишчезавања појединих животињских врста, као и о неким занимљивостима у вези са појединим животињама, о заштићеним врстама биљака и животиња у појединим државама, загађењу и заштити атмосфере нашег града и околине, загађењу проузрокованом тешким металима. Бавећи се рециклажом на занимљив и креативан начин, ученици су показали како од материјала и предмета којима је место на депонији могу настати уметничка дела. Изложбу ликовних радова чиниле су технике ансамблажа и уметничке инсталације, као и покретни роботи настали од лименки, конзерви, жице, картона...

        Овом заједничком радионицом дали смо свој мали допринос за сјајнију будућност. Сваки појединац мора постати свестан своје одговорности према планети на којој живи, како би смањио негативан утицај на животну средину.

                                                                  Оливера Шуљагић

1 1

 5 6

 

 11 2 3

 

 1318 19

 

 21 22 image-0-02-05-5f983ee265474cad73aaebc8663abd2c018c44bcb8acc9419ff3c721d94ee84e-V

 23  24 25