О школи

Основна школа „Нада Матић“ у Ужицу је централна градска школа у чијем саставу ради и осморазредно Издвојено одељење у Гостиници.

Школу тренутно похађа 807 ученика, од тога 762 у матичној школи и 45 у издвојеном одељењу. Рад матичне школе са 29 одељења редовне наставе, 2 специјална одељења за децу са тешкоћама у развоју, 3 предшколске групе и 2 групе у продуженом боравку одвија се у две смене. У Издвојеном одељењу у Гостиници са 5 одељења редовне наставе (oд тога 2 комбинована одељења у разредној настави) и једном предшколском групом, настава се одвија само у преподневној смени. У школи су тренутно запослена 63 наставника.

У својој шездестогодишњој историји Школа је остварила запажене и вредне резултате у свим наставним областима и на свим нивоима такмичења. Створила је имиџ добре и успешне школе који се труди да очува и данас. Оно чиме се Школа посебно поноси јесу високи потенцијали ученика и наставног кадра, њихова многострука интересовања и креативност, сарадња са родитељима, спремност наставника за усавршавање и отвореност за иновације, као руководство и Школски одбор који препознају потребе Школе. 

У наредном периоду жеља нам је да побољшамо и унапредимо наставу кроз бољу организацију наставног процеса, што подразумева осавремењивање простора за рад и наставних средстава, осавремењивање метода и техника учења; да ојачамо сарадничке односе на релацији ученик-наставник-родитељ; да подстакнемо толеранцију и уградимо добру комуникацију у свакодневни живот школе; да школа буде место сталног афирмисања образовних и моралних вредности.