„Образовање за права детета“

  У оквиру пројекта „Образовање за права детета“, у нашој школи реализована је обука за ученике VI и VII разреда. Реализатори су били Марина Лазић, помоћник директора школе и професор српског језика Данијела Илић Мићовић.

 У оквиру ове обуке реализовано је укупно дванаест радионица: Упознавање, Појам људских права и права детета, по две радионице о Конвенцији о правима детета и о партиципацији, Предрасуде и стереотипи и Права и обавезе ученика.

  Ученици су активно учествовали у раду, износили су своје мишљење и ставове, посвећено су извршавали задатке, исказујући велико интересовање за теме радионица.

 

r1

r2

 r3r4