„ЗАЈЕДНО И БЕЗБЕДНО КРОЗ ДЕТИЊСТВО“

mup1   У нашој школи је, током октобра и новембра 2023. године, реализован пројекат „Заједно и безбедно кроз детињство“, 
 
 

 

као плод сарадње Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете РС.
Циљ пројекта је подизање свести ученика о последицама насилног понашања у стварном и виртуелном окружењу, препознавање различитих видова насиља и дискриминације, усвајање стратегија за помоћ другима у невољи и вештина ненасилног решавања конфликата, развијање саосећања и информисања о начинима помоћи, подршке и заштите, као и усвајање знања и вештина о безбедном учествовању у саобраћају и понашању у ванредним ситуацијама. Са ученицима првог и другог разреда обрађене су две теме – „Безбедност деце у саобраћају“ и „Безбедност деце у ванредним ситуацијама“, а са ученицима петог и седмог разреда „Превенција вршњачког насиља у стварном и виртуелном окружењу“.
Наставак пројекта очекује се у другом полугодишту, тако да ће и ученици осталих разреда имати прилику да учествују у радионицама, интерактивним предавањима и „Kahoot“ квизу, што ће допринети њиховој безбедности и јачању улоге Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи.