OБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

dt1   Данас је у нашој школи обележен Међународни дан толеранције. 

На часовима одељењског старешине, грађанског васпитања и ликовне културе одржане су занимљиве радионице на тему толеранције и дискриминације. 

У одељењу VII1, на часу одељењског старешине, одржана је радионица на тему стереотипа и предрасуда. Након ове активности, ученици су схватили шта опажају код других, нарочито код оних који су другачији од њих. Тумачили су понашање особе на основу предрасуда и из тог тумачења дефинисали своја осећања и вредновања те особе, а на крају и своје понашање према тој особи. На крају радионице изведен је закључак да из наших стереотипа и предрасуда могу произаћи понашања која су веома болна за друге и да је важно да препознамо своје предрасуде и не дозволимо да прерасту у дискриминацију и насиље.

Одељења VII3 и V1 су кроз креативну вршњачку радионицу Не остављај толеpанцију за касније, инспирисани идејом УНИЦЕФ-а, размењивали су искуства из свакодневног живота, разговарали о једнакости, неједнакости, уважавању и поштовању и сликовито приказали позитивне стране толеранције.
dt3 dt2