НОВОГОДИШЊИ БАЗАР УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Novogodišnjibazaručenikačetvrtograzreda2021   Ученици 4. разреда организовали су Новогодишњи продајни базар на којем су понудили предмете које су самостално израдили.

 Novogodišnjibazaručenikačetvrtograzreda2021.1