ОБОЈ СВЕТ ТОЛЕРАНЦИЈОМ

У оквиру пројекта Образовање за права детета, подржаног од стране Песталоци дечје фондације, у издвојеном одељењу ОШ „Нада Матић“ у Гостиници обележен је Међународни дан толеранције.

Поводом овог важног датума, који се обележава 16. новембра, ученици VI, VII и VIII разреда релизовали су заједничку радионицу на часу одељењског старешине. Подршку су им пружиле њихове наставнице Душица Стевановић, Ана Радојчић и Оливера Арсић. Радионица под називом „Обој свет толеранцијом“ садржала је низ активности чији циљ је био да се дочара и истакне значај уважавања туђег мишљења, уверења и осећања,  прихватања разлика и поштовања личности сваког појединца. Активности су их довеле  и до закључка да се млади морају васпитавати у духу толеранције јер се тако подстиче и развија самостално промишљање, критичко мишљење и развијање судова на темељу моралних вредности. Поручили су нам да увек покажемо толеранцију јер је то једини начин да будемо људи.