МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Будући да је новембар месец борбе против болести зависности, огласна табла Ученичког парламента уређена је у складу са овом веома значајном друштвеном темом.

Садржај паноа представљају информације о болестима зависности, укључујући и зависност од интернета и друштвених мрежа, примарној превенцији и могућности препознавања ризика. Ту су и статистике Светске здравствене организације, као и мноштво ефектних фотографија, са истакнутим слоганима, усмереним на борбу против болести зависности.

Марија Јездимировић,
координатор УП