УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

pravadeteta Наставница српског језика и књижевности Снежана Цветковић одржала је у VI1 угледни час са елементима права детета 15. октобра 2020. године. Наставна јединица Aска и вук Иве Андрића је једно од књижевних дела које нас подстиче да размишљамо о стереотипима и предрасудама у нашем окружењу.

Упркос томе што је час реализован у пандемијским условима, што је директно условило избор облика и метода рада, ученици су показали велико интересовање за тему, самостално су износили своје закључке, повезивали текст са личним искуством и показали да веома веома успешно препознају елементе стереотипа (с посебним освртом на родне стереотипе) и предрасуда у језику, књижевном тексту и у својој средини.

Часу, који је реализован у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске, присуствовале су Бранислава Јовичић, директор школе, и Марина Лазић, помоћник директора.

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

СНИМАК ЧАСА