МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕТЕТА И ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Чланови Ученичког парламента и драмско-рецитаторске секције одржали су радионицу поводом Међународног дана детета и Дана толеранције.

Чланови Парламента приказали су презентацију на тему толеранције и резултате истраживања „Колико ученици седмог и осмог разреда знају о толеранцији“. Заључак истраживања је да су седмаци и осмаци показали висок степен освешћености и знања о толеранцији. Затим, чланови драмско-рецитаторске секције извели су „Игроказ“ Дејана Алексића, који је специјално написан за ученике ОШ „Нада Матић“. На веома занимљив начин, драмски текст говори о правима детета. Чланови Парламента  су за време трајања радионице израдили пано на тему „Различито исти“, на коме су илустрацијама представили разлике међу људима у: вероисповести, националности, изгледу, раси, опредељењу, навикама, способностима и полу. Циљ је развијање свести о постојању различитих, али, истовремено, истих људи.  Ученици су дошли  до закључка да се богатство живота налази у тој различитости.

На крају су изашли са разнобојним кишобранима на којима је закачено дванаест речи: љубав, пријатељство, праштање, уважавање, разумевање, савет, саосећање, помоћ, јединство, хуманост,  прихватање и слушање. Свако од њих је питао присутне ученике  да ли знају неку изреку о датом појму. Чули смо занимњиве и мудре поруке које су још више оснажиле и подстакле децу да размишљају на тему толеранције, чиме је циљ активности у потпуности остварен.

Тематска радионица је организована у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који реализује Ужички центар за права детета, подржан од Песталоци дечје фондације из Швајцарске.

Биљана Радељић и Јелена Вуловић