„МОЈЕ ДРВО“, ИЗЛОЖБА У ШКОЛСКОМ ХОЛУ

Ученици петог разреда цртали су "Моје дрво"  на часовима ликовне културе, рад у комe су примењивали стечена знања о врстама и карактеру линије. 

Након завршених радова и естетских анализа на нивоу одељењa, постављена је изложба у холу школе. Поставили су је ученици седмог разреда који похађају слободну наставну активност Цртање, сликање и вајање.

Оливера Шуљагић